Skip to main content

Tin tức sự kiện

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang và trách nhiệm của công dân đối với đất nước
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang và trách nhiệm của công dân đối với đất nước
Từ nay người dân đi khám, chữa bệnh không cần mang thẻ BHYT
100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp, như vậy người dân không còn phải mang thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh.
📝 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC
📝 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC
LONG HƯNG: TUYÊN TRUYỀN NHẮC NHỞ VÀ CAM KẾT KHÔNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN TRONG DỊP RẰM THÁNG GIÊNG
UBND phường Long Hưng thành lập Đoàn đến các cơ sở thờ tự, am, hộ gia đình trên địa bàn phường tuyên truyền, nhắc nhở không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan dịp Rằm Tháng Giêng không đúng quy định pháp luật.

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương

Thống kê truy cập

Hits